Slovensko sociološko srečanje 2008

Letošnje tradicionalno srečanje sociologov bo potekalo od 26. do 28. oktobra v Piranu. Nosilna tema letošnjega srečanja so vrednote. Srečanja se bo udeležil tudi prof. Shalom H. Schwartz s Hebrejske univerze v Jeruzalemu, ki je avtor obsežnega znanstvenega opusa na področju raziskovanja vrednot.

Za aktivno sodelovanje na srečanju je potrebno poslati predlog prispevka (ta naj vsebuje naslov in kratek povzetek (pol strani)) do 15. septembra 2008. Prispevek se lahko pošlje v elektronski obliki na naslov samo.uhan@fdv.uni-lj.si oziroma pisno na naslov Slovenskega sociološkega društva (Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana).

Leave a Reply