Archive for September, 2008

Sociološko srečanje

Friday, September 26th, 2008

Na prenovljeni spletni strani Slovenskega sociološkega društva (http://www.sociolosko-drustvo.si/) lahko najdete podrobnejše informacije o letošnjem srečanju v Piranu, prijavi na srečanje, itd.

                  logo_text1.png

Za študentje je udeležba na srečanju brezplačna, izjema je doplačilo za večerjo in spanje za tiste, ki bi se nameravate udeležiti več kot enega dneva. Seveda si lahko najdete cenejše ali brezplačne oblike spanja kot sta predlagana hotela.