O nas

Drage bralke, dragi bralci!

Študentsko sociološko društvo Modri Jezdec je bilo ustanovljeno leta 2001, in uradno registrirano decembra istega leta z namenom, da se popestri študentsko dogajanje na fakulteti, poveže med seboj študente sociologije, okrepi sodelovanje med študenti in profesorji sociologije na Fakulteti za družbene vede (v nadaljevanju FDV), vzpostavi mednarodne kontakte, itd. Med letom 2002 in 2004 so bile izvedene številne aktivnosti v okviru FDV-ja kot tudi na mednarodni ravni. Naj navedem le nekatere: Mednarodna konferenca študentov sociologije, okrogla miza o zaposlitvi sociologov po diplomi, okrogla miza o (Ne)konformizmu mladih, sodelovanje na več mednarodnih konferencah, prav tako je društvo soustanovitelj evropske študentske sociološke organizacije (ESSA – European Student Sociology Association). Med leti 2004 in 2006 je delovanje društva zamrlo.  

Novembra 2006 je društvo pod taktirko novega vodstva ponovno začelo delovati. S pomočjo takratne (in tudi trenutne) predstojnice katedre analitske sociologije na FDV, Blanke Tividar, nam je na uvodni sestanek in med člane društva uspelo privabiti številne študente. Organiziral se je žur,  nekaj filmskih večerov, nastal je ta blog, nastala je druga spletna stran, skupina Sociopati je uspešno nastopila na prireditvi Zlati Goričar, organiziral se je piknik, članom društva je bilo omogočeno posebej ugodno naročilo na revijo Družboslovne razprave, dve članici sta s prispevki sodelovali v študentski sekciji Slovenskega sociološkega društva srečanja leta 2007. Želje in cilji so bili mnogo višji. Med drugim tudi sodelovanje in oblikovanje skupnega društva s študenti sociologije na Filozofski fakulteti, in s tem oblikovanje  večje baze potencialno sodelujočih študentov.  

Prvi predpogoj za delovanja študentov v raznih študentskih društvih je medsebojno razumevanje, spoštovanje, delovanje sodelujočih kot kolektiva, kljub medsebojnim razlikam. Drugi predpogoj za delovanje je obstoj ciljne publike, ki jih delovanje društva interesira in se bo dogodkov udeleževala. Brez omenjenih komponent je študentsko ali tudi katero koli društvo obsojeno na propad.  

Študentsko sociološko društvo neuradno ne deluje od konca leta 2007. Še vedno je deloval je blog, ki ga prebirate. Zaradi ne-zainteresiranosti mlajših generacij študentov za nadaljevanju pisanja bloga je njegovo delovanje zamrlo. Na današnji dan delovanje bloga dokončno ukinjamo. Še vedno bo dostopen za prebiranje in komentiranje, novih prispevkov z naše strani ne bo več. Vsi, ki bi želeli prevzeti upravljanje in pisanje na blog, naju z Nino lahko kontaktirate.  

Od pričetka pisanja, 13.3.2007, je blog obiskalo (namerno ali pomotoma) 86.000 tisoč obiskovalcev, povprečno 124 na dan. Največ obiskovalcev, 611, je bilo na straneh 22.11.2007. Sama sem preko bloga spoznala (in pomagala) kar nekaj študentom. Z nekaterimi smo ostali v kontaktu.   

Na blog smo pisali:

  • (že) dipl.uni.soc Darja, Ana in Polona (študentki sociologije analitsko-teoretske smeri generacija 2004)         
  • Nina (študentka sociologije kadrovske-menedžerske smeri generacija 2004),
  • Jure (študent analitske sociologije generacija 2005).  

Hvala vsem!  

Hvala tudi vsem bralkam in bralcem! 

Polona Černič